„Mladí zoológovia“ na návšteve rehabilitačnej stanice
Úvod » „Mladí zoológovia“ na návšteve rehabilitačnej stanice

Na predposlednom zookrúžku v rámci školského roka 2021/2022 sme sa s “mladými zoológmi“ pozreli na jedno z hlavných poslaní Národnej zoo Bojnice.

V prednáškovej sále Centra environmentálnej výchovy si deti vypočuli prednášku o záchrane zranených živočíchov z voľnej prírody, ich následné prijímanie do záchytného centra a rehabilitačnej stanice pri Národnej zoo Bojnice. Dozvedeli sa aj zaujímavosti zo života trvale hendikepovaných živočíchov v našej zoo. Novou informáciu bol pre ne fakt, že i hendikepované zvieratá, ktoré sú odsúdené na život v zajatí, môžu produkovať zdravé potomstvá a posilňovať populáciu svojho druhu v karpatskej faune.

Práve v súčasnosti disponuje rehabilitačná stanica v Bojniciach párom mláďat myšiaka lesného. Tie vysedela samica, ktorá žije s trvalým hendikepom v našej zoo. Deti si pozreli video so spomínanými mláďatami a po teoretickej časti sme sa presunuli do zázemia. V rehabilitačnej stanici nás čakala skúsená chovateľka Libuša Martincová, ktorá deťom porozprávala príbehy z bežnej praxe. A nie len to, každý “mladý zoológ” si mohol prejsť rehabilitačnou stanicou a nazrieť na exkluzívne miesta. Najväčšia radosť zavládla, keď sa medzi deťmi objavila nádherná plamienka driemavá.

Na záver sme navštívili i ubikáciu rysa karpatského. Zastihli sme kŕmenie s chovateľom Lukášom a tak sa deti mohli nabažiť prítomnosti dvojice rysov v bezprostrednej blízkosti.

Aj predposledné stretnutie zookrúžkarov splnilo účel a „mladí zoológovia“ odchádzali domov bohatší o nové informácie, ale aj zážitky.