Mladí zoológovia otvárali letnú turistickú sezónu!
Úvod » Mladí zoológovia otvárali letnú turistickú sezónu!

Na prelome mesiacov apríl a máj sme v Národnej zoo Bojnice privítali letnú turistickú sezónu. V spolupráci s mestom Bojnice a našimi partnerskými organizáciami sme sa zúčastnili slávnostného sprievodu mestom Bojnice. V ňom sa predstavili zamestnanci zoo a deti, navštevujúce zookrúžky. Tie stvárnili chovateľov zoologickej záhrady, ale i veterinárov či zvieratá. Posledná sobota v mesiaci tak priniesla “mladým zoológom” zmenu a program zookrúžku bol po dlhšom období sústredený mimo areálu zoologickej záhrady.

Deti prišli do sprievodu som svojimi rodičmi, ale i súrodencami a kamarátmi. Tí sa samozrejme pripojili k našej výprave, ktorá v rozprávkovom sprievode účinkovala v skupinách, nesúcich názvy Bambuľka a Safari. Deti odchádzali z Bojníc spokojné a rovnako tak boli spokojní aj ich rodičia. V rozprávkových Bojniciach sme totiž strávili krásny deň, ktorý definitívne otvoril sezónu za našimi bránami. To dokumentuje videoreportáž z našej produkcie. V nej si môžete na diaľku vychutnať sobotnú atmosféru. Prikladáme i fotogalériu, ktorou si budeme ešte dlho pripomínať tento nezabudnuteľný deň.