Mokrade Slovenska
15. februára 2023
Úvod » Mokrade Slovenska

Začiatkom februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. Preto ústrednou témou februárového zookrúžku boli mokrade Slovenska.

Na úvod stretnutia sme si vysvetlili pojem mokradí, ich rozdelenie, význam a funkcie. Predstavili sme si Ramsarský dohovor, jeho význam a slovenské lokality zapísané do dohovoru.

Po prednáške si deti vyskúšali svoju pamäť  a informácie z prednášky využili v riešení úloh. Na mape Slovenska mali zaznačené ramsarské lokality, ktorým sme sa venovali v kvíze. Ich úlohou bolo nájsť odpovede na otázky priamo v mape a využiť pritom informácie z prednášky. Tie mladšie deti mali pomocou indícii nájsť v sále opisované vodné vtáky v podobe dermoplastov.