Múdra príroda
Úvod » Múdra príroda

Rezortní partneri Národnej zoo Bojnice – Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR vyhlásili 6. ročník literárnej súťaže Múdra príroda. Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike.

Téma súťaže: Zmena či premena?

Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa snaží chrániť a podporovať náš každodenný život, je však bezmocná voči našej bezohľadnosti. Dostatočne si totiž stále neuvedomujeme, že čisté životné prostredie je základom pre ľudské zdravie, ale aj našu duševnú pohodu. Preto vyhlasovatelia vyzývajú mladých umelcov, aby vytvorili slovný opis, či humornú príhodu, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali katastrofám, ktoré spôsobujú klimatické zmeny.

Cieľ súťaže:

Múdra príroda  je rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Jej poslaním je  podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života v krátkom literárnom útvare.  V najbližšej dobe bude vydaný aj  Zborník súťažných prác z minuloročnej súťaže, ktorý bude dostupný aj na webovej stránke Múdrej prírody.

Viac informácii o súťaži:  http://mudrapriroda2018.sazp.sk/