Na Dni Sýkorky nechýbala ani Národná zoologická záhrada
Úvod » Na Dni Sýkorky nechýbala ani Národná zoologická záhrada

Druhú júnovú sobotu sme vycestovali do Dolných Vesteníc, kde sme prijali pozvanie na Deň Sýkorky. Podujatie bolo venované klientom zariadenia pre seniorov a ich rodinným príslušníkom.

Počas dňa čakali na návštevníkov stánky s programom a bohatý kultúrny program. Jedným zo stanovíšť bol aj stánok Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Predstavili sme v ňom zástupcov karpatskej fauny a pobytové znaky živočíchov. Pre deti sme mali prípravné aktivity, v ktorých si mohli vyskúšať ich vedomosti, ale aj odvahu.

V prednáške sme odprezentovali poslanie NZOO, upriamili pozornosť na rehabilitačnú stanicu a jej činnosť v súvislosti so záchranným projektami. Neopomenuli sme ani aktivity v rámci posilňovania populácie zvierat, boj proti príbuzenskému kríženiu rysov v Karpatoch a ich reintrodukciu, respektíve zakladanie novej časti populácie v rámci projektu LIFE Lynx.

Pochválili sme sa novinkami a akciami, ktoré čakajú na návštevníkov počas letnej sezóny.