Na Svetový deň slonov sme spojili edukáciu so zábavou
Úvod » Na Svetový deň slonov sme spojili edukáciu so zábavou

Piatok 12.august je na celej zemeguli venovaný slonom. A práve na najväčšieho suchozemského cicavca smie upriamili za bránami Národnej zoo Bojnice pozornosť. Svetový deň slonov sme si pripomenuli aj v edukačnom stánku, ktorý je súčasťou projektu „Náučné leto 2022.“ Piatkovú tému sme nazvali „Chobotiny.“

Edukácia a zábava

Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, čo bolo témou stánku, ktorý je medzi našimi návštevníkmi veľmi obľúbený. Nájsť ste ho mohli na trase medzi ubikáciou africkej fauny a výbehom kianga východného. Aj v tomto prípade bolo našim cieľom čo najvýstižnejšie predstaviť naše slonice Maju a Gulu, priblížiť históriu ich chovu za bránami bojnickej zoo, vysvetliť pojmy chránený kontakt, či tréning pozitívnou metódou na target. V stánku nechýbal ani kvíz pre deti. Jeho podstatou bolo porovnávať pripravené informácie a rozlíšiť, ktoré z nich sa zakladajú na pravde a naopak, ktoré nie. Kvíz mal preto názov „Pravda, alebo lož?“ naši malí návštevníci sa potrápili i s hlavolamom, ktorý mal medzi nimi veľký úspech. Na stanovišti sme sa pozreli i na rozdiely medzi slonom africkým a slonom indickým. Nezabudli sme ani na zakázané suveníry, ktoré si ľudia často privážajú zo zahraničia. Návštevníci mali ďalej k nahliadnutiu ankusy, ktoré sa v minulosti používali na spoluprácu so slonmi, k náhľadu bol aj target, kliker, stohy slamy a ohryz.

Nazreli sme do histórie našich sloníc

Slonice Maja a Gula prišli do Bojnic v auguste roku 1984. Priviezol holandský kamión obchodníka Van den Brinka, šoférovaný Zdenom Vágnerom, z karantény v Poľsku, kde strávili približne jeden rok. Boli odchytené, približne v marci roku 1983 v africkej republike Zimbabwe. Ich vek v dobe príchodu bol odhadovaný na dva a pol roka, V dobe odchytu panovalo v ich domovine už tretí rok veľké sucho. Slony zničili zvyšky už aj tak biednej vegetácie, následkom čoho uhynulo množstvo zvierat, vrátane slonov. Z toho dôvodu bolo v krajine nariadené regulované znižovanie ich stavu. Transportom do Národnej zoo Bojnice bol život Maji a Guli zachránený. Samice slona afrického okamžite začali pútať pozornosť širokej verejnosti a postupom času sa stali ikonickými zvieratami bojnickej zoologickej záhrady. To im zostalo dodnes a v týchto dňoch oslávime ich štyridsiate narodeniny.

Maja a Gula žijú v dôstojnejších podmienkach

Počas chovu sloníc sme zaznamenali niekoľko dôležitých míľnikov, ako napríklad výstavbu a slávnostné otvorenie pavilónu slonov v osemdesiatych rokoch, či ich adaptáciu na život v zoologickej záhrade. Po 37. rokoch sa nám podarilo vybudovať ubikáciu africkej fauny s novým pavilónom slonov. V ňom žijú Maja a Gula už viac ako rok a na nové prostredie si zvykli. Užívajú si niekoľkonásobne väčší a komfortnejší výbeh. V týchto dňoch dokonca oslávime ich štyridsiatku.

Aj o tom bol náš piatkový edukačno-zábavný stánok, o ktorý ste opäť prejavili veľký záujem. Náučné leto nekončí a Vy sa už teraz môžete tešiť na ďalší stánok, ktorého témou budú tamaríny.