Na zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali zaujímavú tému- Význam a poslania zoo.
Úvod » Na zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali zaujímavú tému- Význam a poslania zoo.

V novembrovom zookrúžku Mladý zoológ sme prebrali tému Význam a poslania zoo. Krúžkari sa dozvedeli o hlavných cieľoch moderných zoo, čo je najmä ochrana prírody, biodiverzity a udržateľný rozvoj. Taktiež sme sa rozprávali o zlepšovaní životných podmienok zvierat v zoo, o možnostiach návratu živočíchov do ich prirodzeného prostredia, o záchytnom centre a karanténnej stanici. Krúžkari sa dozvedeli o spolupráci Nzoo Bojnice s rôznymi záchrannými organizáciami, o účasti zoo na záchranných programoch a projektoch, o štruktúre zoo a o najdôležitejšom poslaní zoo, čo je ochranárske vzdelávanie, ktorého boli súčasťou. Diskutovali sme aj na tému “Ako sa (ne)správať v zoo”. Po teoretickej časti sme boli ozrejmiť novo nadobudnuté vedomosti do areálu zoo. Priamo v zázemí vivária mali krúžkari možnosť porozprávať sa s chovateľom o jeho práci a mnohí prekonali svoj strach z plazov pri stretnutí s kontaktným pytónom. Na záver krúžku mali deti možnosť vyzdobiť fixkami tekvice pred viváriom. Aj po tomto našom spoločnom stretnutí odišli krúžkari domov plný nových vedomostí a zážitkov.

 

Publikované 29.11.2022