Najnovšie úspechy rehabilitačnej stanice
Úvod » Najnovšie úspechy rehabilitačnej stanice
Priatelia, prinášame Vám najnovšie úspechy našej rehabilitačnej stanice. Po poskytnutí veterinárneho ošetrenia, nasadení liečby, po rehabilitácii a znovuzískaní fyzickej kondície sme do voľnej prírody vypustili myšiaka lesného, dvoch sokolov myšiarov a kavku tmavú. Našim pacientom prajeme nech sa im darí a vyhýbajú sa prekážkam, nástrahám a zraneniam.
Pomáhame už 65 rokov ❤️65❤️
Hlavným cieľom a poslaním našej rehabilitačnej stanice je záchrana a starostlivosť o poranené a hendikepované jedince z prírody. Naši odborníci však prijaté jedince zároveň pripravujú na návrat do voľnej prírody. Starajú sa tiež o opustené mláďatá, či hendikepované dospelé jedince. Medzi najčastejšie dôvody záchrany a rehabilitácie patria zranenia spôsobené dopravnými prostriedkami, nárazy do prekážok či napadnutia predátormi. Veľmi časté sú aj popáleniny elektrickým prúdom alebo nárazy do drôtov elektrického vedenia. Osobitnú skupinu tvoria mláďatá, ktoré nie vždy vyžadujú pomoc a pre svoju nesamostatnosť sú často laickou verejnosťou odchytené a prinesené do stanice. Medzi ďalšie príčiny, pre ktoré sa živočíchy dostávajú do nášho zariadenia, patria pády do najrôznejších priestorov, zlomeniny, vysilenie organizmu a rôzne infekcie.