Nákup techniky na prepravu zhabaných živočíchov v ZOO Bojnice
Úvod » Nákup techniky na prepravu zhabaných živočíchov v ZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Štátny fond: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Aktivita: Realizácia schválených programov starostlivosti
Termín realizácie projektu: apríl 2006 – august 2006
Celkové výdavky projektu: 1 300 000,00 SKK (43 152,09 EUR)
Dotácia: 1 200 000,00 SKK (39 832,70 EUR)
Vlastné zdroje: 100 000,00 SKK (3 319,39 EUR)

Cieľ projektu: Nákup vhodnej techniky pre zabezpečenie rýchleho a bezpečného prevozu zhabaných živočíchov v rámci SR do záchytného centra v areáli ZOO Bojnice.