Národná zoo Bojnice je opäť otvorená
Úvod » Národná zoo Bojnice je opäť otvorená

Národná zoo Bojnice po 40 dní trvajúcej karanténe otvorí 5. marca 2020 svoje brány opäť pre návštevníkov.

Prvé dva mesiace roku 2019 navštívilo Národnú zoo Bojnice viac ako 6 400 návštevníkov. V tomto roku bola situácia iná, pretože Národná zoo Bojnice bola od 24. januára 2020 pre verejnosť zatvorená. Dôvodom boli pozitívne výsledky biologických vzoriek na aviárnu influenzu.

Na území Národnej zoo Bojnice počas celej karantény platil sprísnený prevádzkový režim kvôli biologickej bezpečnosti chovu vtákov a z dôvodu ochrany pracovníkov prichádzajúcich s nimi do styku. „Precíznosť a dôslednosť série opatrení a zabezpečení, ktoré po zistení vírusu boli v Národnej zoo Bojnice vykonané, zamedzili ďalšiemu rozšíreniu tohto vírusového ochorenia a ochránili pred nákazou ďalšie tu chované druhy vtákov“ hodnotí hlavný zoológ Národnej zoo Bojnice Ing. Branislav Tám.

Počet vtákov v Národnej zoo Bojnice sa po výskyte aviárnej influenzi a následných preventívnych opatreniach znížil celkovo o 54 jedincov (úhyn 11 ks a k preventívnemu utrateniu došlo v 43 prípadoch).  Z chovateľského hľadiska je najväčšou stratou celá chovná skupina lyžičiarov bielych (Platalea leucorodia), kde Národná zoo Bojnice prišla tak o odchovy, ako aj o chovné páry. Medzi veľkú stratu považujeme taktiež samicu vzácneho pelikána ružového (Pelecanus onocrotalus).

Národná zoo Bojnice má veľké zásluhy a úspechy v ochranárskej praxi. Desaťročia sa venuje reintrodukcii rysov a tiež poskytuje prvú pomoc a následnú zdravotnú starostlivosť pre zranené alebo osirelé voľne žijúce vtáky a cicavce. To zahŕňa mnohé činnosti, od prvého kontaktu cez špecializovanú veterinárnu starostlivosť až po dlhodobú rekonvalescenciu a znovunadobudnutie stratenej kondície. Pre mnohé zranené jedince je tak Národná zoo Bojnice jedinou nádejou na prežitie. Ďalšou jej významnou úlohou je prevádzkovanie rehabilitačnej stanice a záchytného centra pre zhabané a zaistené živočíchy, ako aj vedecká práca a mapovanie chránených druhov.

V súčasnosti je Národná zoo Bojnice zapojená do 33 chovných programov (EEP) a návštevníci tu môže vidieť viac ako 2700 jedincov 360 druhov zvierat, z toho až 159 vtáčích druhov. „Našu kolekciu zvierat budeme priebežne dopĺňať a rozširovať o exotické, vzácne a návštevnícky atraktívne druhy, Všetkých pozývame piaty marcový deň do opäť otvorenej zoologickej záhrady. Teší nás, že opäť otvárame naše brány a naše expozície sprístupníme verejnosti. Svojim priaznivcom ďakujeme za pochopenie, podporu a mnoho povzbudzujúcich správ, ktoré nám počas celej doby karantény od nich chodili“ hovorí Ing. Branislav Tám.