Národná zoo Bojnice privítala 24. miliónteho návštevníka
Úvod » Národná zoo Bojnice privítala 24. miliónteho návštevníka

NÁRODNÁ ZOO BOJNICE PRIVÍTALA 24. MILIÓNTEHO NÁVŠTEVNÍKA.

V auguste tohto roku privítala Národná zoologická záhrada Bojnice 24. miliónteho návštevníka. Stala sa ním Zuzana z obce Liesek, ktorá v poradí ako 24 miliónty návštevník prekročila brány najstaršej zoologickej záhrady na Slovensku.

„Štatistiky posledných rokov poukazujú na skvelú návštevnosť. Príchod 24 miliónteho návštevníka je pre nás malým sviatkom a ocenením práce všetkých zamestnancov a spolupracovníkov  Národnej Zoo Bojnice“ hovorí vedúca Oddelenia marketingu a propagácie Ing. Andrea Klasová.

V tomto roku si Národná zoo Bojnice pripomína 65. výročie svojho založenia. Ako organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia SR plní množstvo úloh, ktoré jej vyplývajú zo štatútu Národnej zoologickej záhrady. Plní funkciu rehabilitačnej stanice a spravuje Záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy. K odborným poslaniam Národnej zoo Bojnice patrí okrem vystavovania živých exponátov aj chov ohrozených druhov. Preto podporuje mnohé programy a projekty týkajúce sa záchrany ohrozených druhov v ich domovine, teda tam, kde je to najviac potrebné. V ostatných rokoch tiež rozšírila možnosti spolupráce a participácie verejnosti na svojich projektoch.

„Pre svojich návštevníkov pravidelne pripravujeme množstvo zaujímavých podujatí, ako sú rôzne súťaže, oslavy a pripomenutia si významných svetových a medzinárodných dní, verejné diskusie, prednášky, zookrúžky, zooškoly a iné pútavé výučbové programy. Chceme pozdvihnúť vnímanie verejnosti, že zoologické záhrady nie sú len miestom na zábavu a relax, ale sú hlavne, nadnesene povedané, „Veľké záchranné centrá“, ktoré robia nenahraditeľnú prácu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. A návštevník by mal byť hrdý, že môže prísť a podporiť tieto zoo v ich činnosti svojou návštevou.“ prezradila Andrea Klasová.

 

 

 

 

 

 

Oficiálna Tlačová správa TU