Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej odbornej školy zo Žiliny
29. mája 2024
Úvod » Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej odbornej školy zo Žiliny

V uplynulých dňoch sme sa tešili z ďalšej návštevy študentov. Zavítala k nám totiž výprava žiakov prvého ročníka odboru veterinárneho zdravotníctva a druhého ročníka odboru agroturistika, Strednej odbornej školy v Žiline. Študenti z tejto strednej školy nás navštívili aj v minulosti.

Približne päťdesiatpäť študentov absolvovalo komentovanú prehliadku v exteriéri zoo. Dozvedeli sa o poslaniach zoo, o dôležitosti Záchytného centra a dohovore Cites a úlohe Rehabilitačného centra. Na ich trase sme navštívili pavilón slonov, kde na nás čakal s výkladom dlhoročný bývalý ošetrovateľ slonov pán  Slavomír Wurschner. Nahliadli sme so študentami aj do zázemia pavilónu slonov.

Ďalej naše kroky viedli na úsek malých šeliem, kde nás čakala ošetrovateľka Táňa, ktorá im porozprávala o vlkoch. Keďže v skupine študentov boli aj milovníci papagájov, zastavili sme sa aj na úseku vtákov, kde im ošetrovateľ Vladko odpovedal na otázky  venované exotickému vtáctvu.

Z úseku primátov sa im venovala ošetrovateľka Monika s informáciami o guarézach pláštikových. Posledný úsek, ktorý študenti navštívili bolo vivárium s ošetrovateľom Jurajom, pre ktorého je práca zároveň koníčkom.