Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline
Úvod » Národnú zoologickú záhradu navštívili študenti zo Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline

Jednou z prioritných činností Národnej zoologickej záhrady Bojnice, je edukácia detí a mládeže. Aj v aktuálnom kalendárnom roku sme Vám niekoľko krát priniesli články, o návšteve materských, základných, stredných, či vysokých škôl za bránami našej zoo. Práve podľa vekového rozmedzia nastavujeme spôsob výučby. Jedno je ale isté, v zoologickej záhrade si prídu na svoje všetci. V uplynulých dňoch sme sa tešili z ďalšej návštevy študentov. Zavítala k nám totiž výprava žiakov prvého ročníka odboru veterinárneho zdravotníctva a druhého ročníka odboru agroturistika, Strednej poľnohospodárskej školy v Žiline.

Približne štyridsať študentov absolvovalo prednášku v Centre environmentálnej výchovy bojnickej zoo a následne sa presunuli do návštevníckej časti, kde mali pripravenú komentovanú prehliadku. Témou prednášky bol chov exotických zvierat. Zúčastnení absolvovali odborný výklad v podaní nášho hlavného zoológa, MVDr. Michala Beláka. Ten žiakom vysvetlil všetko podstatné o chove atypických druhov zvierat, poukázal na diametrálnu odlišnosť chovu domácich zvierat s tými exotickými, odpovedal na množstvo otázok a nechýbali ani jeho zážitky z bežnej praxe. Študenti sa okrem informácii o chove exotického zverstva, dozvedeli aj mnohé iné zaujímavosti. V teoretickej časti nazreli do záchrannej a rehabilitačnej stanice, naučili sa správne pomáhať zraneným a osirelým zvieratám z voľnej prírody a prešli i edukáciou o správnom prístupe k okolitej biodiverzite.

Po prednáške, ktorá bola spojená s premietaním náučného seriálu z našej produkcie, navštívili mladí poľnohospodári návštevnícku časť záhrady. V nej prešli zázemím kopytníkov, no neobišli ani ubikáciu africkej fauny, či šeliem. Aj v expozičnej časti bojnickej zoo sa vďaka komentovanej prehliadke dozvedeli množstvo nového. Ich štúdium je úzko späté s činnosťou Národnej zoo a preto bol tento druh výučby pre nich vecným a v prvom rade zábavným dopoludním. Opäť sa nám tak podarilo spojiť zábavu s edukáciou a to je hlavným cieľom našich výučbových programov.