VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – VYHODNOTENIE (Navrhni si svoj pavilón slonov)
Úvod » VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – VYHODNOTENIE (Navrhni si svoj pavilón slonov)

Národná zoologická záhrada Bojnice vyhlásila výtvarnú súťaž s názvom “Navrhni si svoj pavilón slonov”, do ktorej sa zapojilo veľké množstvo súťažiacich.

Pôvodne boli vyhlásené dve kategórie:

Detskými očami a Očami “profíkov”.

Pre veľký záujem a množstvo zaslaných súťažných prác, sme sa rozhodli kategórie rozšíriť:

Kategória do 5 rokov, Kategória 6 – 9 rokov, Kategória 10 – 12 rokov, Kategória očami “profíkov”, Kategória Ostatné a Kategória Súťažiaci s hendikepom.

Hodnotiaca komisia zložená zo zamestnancov Národnej zoo Bojnice po náročnom rozhodovaní medzi jednotlivými kresbami, ktoré boli veľmi pekné a milé, rozhodla o víťazoch:

Kategória do 5 rokov

Marínka Koscelníková

Kategória 6 – 9 rokov

Nikolka Maslovská

Kategória 10 – 12 rokov

Rudolf Boczek

Magdalénka Kačaliaková

Dominik Parašín

Kategória Očami “profíkov”

Václav Křápek

Kategória Ostatné

Patrícia Žigová

Kategória Súťažiaci s hendikepom

Lucka Gaálová