Neberte nás do rúk a ani domov
Úvod » Neberte nás do rúk a ani domov

Osamotené mláďatá nie sú opustené, ich matka sa zdržiava v ich blízkosti. Pretože má pred ľuďmi prirodzený rešpekt, nevráti sa k mláďatám, kým sa pri nich zdržujete.

Nepotrebujú našu pomoc. V žiadnom prípade ich neberte domov a ani sa ich nedotýkajte, pretože  ich už matka nemusí prijať. Radšej sa v tichosti rýchlo vzdiaľte.

Nežiaduca záchrana „opusteného“ mláďaťa je vlastne jeho krádež matke.

Medzi najviac zachraňované patria srnčie, jelenie, zajačie a ojedinele aj diviačie a medvedie mláďatá. Možno na ne natrafiť v blízkostí ľudských obydlí, turistických trás a chodníkov, na lúkach, pasienkoch či okrajoch lesov, ktoré ľudia bežne navštevujú.