Nedostatok vody – celosvetový problém
Úvod » Nedostatok vody – celosvetový problém

 

 

 

V rozvojových krajinách dnes 1,7 mld. ľudí nemá prístup k čistej vode. Situácia sa bude ešte zhoršovať. Ľudia budú trpieť nedostatkom pitnej vody aj v oblastiach, kde ešte dnes je jej dostatok. Preto sa voda stane strategickou surovinou a príčinou občianskych nepokojov a vojnových konfliktov. Mnohé oblasti sa stanú nevyhovujúce pre život a ľudia, aby sa zachránili, budú z týchto nehostinných oblastí migrovať do vyšších zemepisných šírok, čo prinesie nestabilitu a nepokoje.