Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a živočíchov
Úvod » Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a živočíchov

V poslednom novembrovom zookrúžku sme sa venovali téme nezvyčajných priateľstiev medzi živočíchmi a rastlinami (symbióze). Vysvetlili sme si pojmy ako symbióza a mutalizmus a že interakcie medzi rôznymi formami života sú v prírode mimoriadne časté. Dokonca aj naše vlastné bunky sú výsledkom symbiotického vzťahu. Bunky všetkých eukaryotických organizmov totiž vznikli v dôsledku spolužitia a spolupráce medzi baktériami, ktoré sa za stovky miliónov rokov evolúcie pretvorili na mitochondrie, chloroplasty a ďalšie bunkové organely.

Symbióza je vzťah medzi jednotlivými druhmi, v ktorom dva alebo viac organizmov natrvalo spolu žijú a toto spolužitie organizmom vyhovuje.

Deti sa dozvedeli, ktoré živočíchy vytvárajú prospešné vzťahy s inými živočíchmi, rastlinami a drevinami. Uviedli sme príklady symbióz, ktoré môžu nájsť v prírode ako aj priamo v zoo. Pre suchozemské ekosystémy je jednou z najdôležitejších mutualistických vzťahov  medzi živočíšnymi opeľovačmi (hmyz, vtáky, netopiere) a kvitnúcimi rastlinami.

Množstvo príkladov mutualizmu (vzájomne prospešné spolunažívanie viacerých organizmov) by sme našli aj v oceánoch. Pre ekosystémy koralových útesov je najvýznamnejší vzťah medzi koralmi a endosymbiotickými riasami. Koraly obsahujú vo svojich telách riasy zo skupiny Zooxanthellae, ktoré sú schopné fotosyntézy.

Viaceré skupiny hmyzu ako sú termity, listorezné mravce či ambróziové chrobáky pestujú fungálne symbionty vo svojich termitiskách, mraveniskách a komôrkach. O hubu je vzorne postarané a tá slúži svojim „záhradkárom“ ako stály zdroj potravy.

Všetky tieto informácie využili deti pri aktivite, v ktorej pomocou obrázkov a hesiel hľadali  správny pár vzťahov.

Publikované: 1.12.2022