Nie je zebra ako zebra – Kvíz
Úvod » Nie je zebra ako zebra – Kvíz

0%
71

1 / 10

Koľko druhov zebier na Zemi poznáme?

2 / 10

Koľko druhov zebier na Zemi je vyhynutých?

3 / 10

Do akej čeľade sa zebry radia?

4 / 10

Aké druhy  chováme v Národnej zoo Bojnice?

5 / 10

Aké poddruhy chováme v Národnej zoo Bojnice?

6 / 10

Kedy začala prvá etapa chovu zebier v Národnej zoo Bojnice?

7 / 10

Kedy začala druhá etapa chovu zebier v Národnej zoo Bojnice?

8 / 10

Kedy začala tretia etapa chovu zebier v Národnej zoo Bojnice?

9 / 10

Koľko zebier Hartmannových v súčasnosti v bojnickej zoo chováme?

10 / 10

Koľko zebier bezhrivých v bojnickej zoo chováme?

Your score is

The average score is 53%

0%