Noc netopierov
Úvod » Noc netopierov

Ako bolo?

Pre veľký záujem z minulého roka sme nemohli vynechať ani akciu „Noc netopierov“, ktorú sme pre návštevníkov pripravili v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Pútavé informácie, poznatky a skúsenosti priamo z terénu nám porozprával RNDr. Peter Bačkor, PhD. v prednáškovej sále a neskôr sme sa presunuli priamo do areálu, kde sme sa pokúsili o odchyt netopierov. Netopiere sa odchytávali do špeciálnej siete na to určenej a skutočne pár sekundách od jej rozprestretia sme v nej mali prvého netopiera.  Účastníkov, ktorých prišlo 48, zaujalo aj sledovanie netopierov pomocou ultrazvukového detektora s ktorým sa mnohí stretli po prvý raz.