Noc netopierov 2019
Úvod » Noc netopierov 2019

 

V sobotu 24.8.2019 sa v Národnej zoo Bojnice konala Noc netopierov, ktorú organizujeme v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku. Pútavé informácie, poznatky a skúsenosti priamo z terénu odovzdáva RNDr. Peter Bačkor, PhD. V rámci tohto podujatia verejnosti poskytujeme odborné informácie, prezentujeme ukážky a najnovšie poznatky z výskumov. Noc netopierov sa začala v prednáškovej sále, kde sa účastníci dozvedeli odpovede na mnohé otázky, ktoré ich zaujímali a neskôr sa presunuli do areálu zoo, kde nasledoval odchyt netopierov do špeciálnej – na to určenej siete.

Počet účastníkov podujatia Noc netopierov: 62 osôb