Nová voliéra pre dravé vtáky
Úvod » Nová voliéra pre dravé vtáky

Voliéra pre dravé vtáky sa realizovala ešte v roku 2018 za finančnej pomoci Environmentálneho fondu. A od dnes v nej môžete obdivovať orliaky bielokrídle, ktoré donedávna boli umiestnené vedľa pavilónu opíc. Novú voliéru s týmito krásnymi majestátnymi zvieratami nájdete v hornej časti zoo (veľký okruh) vedľa výbehu antilopiek jeleňovitých.