Nové didaktické tabule o vlkoch
Úvod » Nové didaktické tabule o vlkoch

Novinky v našej zoo

 

Novinkami v areáli Národnej zoo Bojnice sú nové didaktické tabule o vlkoch, ktoré prezradia návštevníkom mnohé zaujímavé informácie. Nájdu tam napríklad informáciu o tom, pomocou koľkých svalov vlk ovláda ušnicu, prečo má veľké pole binokulárneho videnia, čo znamená keď patrí medzi makrosmatické druhy zveri , aký je jeho najlepší zmyslový orgán, prečo dochádza pri sčítaní JKS (jarných kmeňových stavov) vlka k duplicitnému sčítaniu jedincov, akú úlohu plní vlk v lese, aká môže byť veľkosť vlčieho územia a čo vlky robia aby predišli priamym konfliktom medzi rodinnými jednotkami. Tabule prinášajú tiež informácie o tom, ako vlky vyjadrujú rešpektovanie hierarchického postavenia a akú úlohu v živote svorky majú prejavy nadradenosti a podradenosti.  Tabule sú umiestnené v hornej časti Karpatského chodníka pri výbehu vlkov, na miestach určených k pozorovaniu týchto krásnych šeliem.