Nové prírastky plameniakov čilskych  v Národnej zoo Bojnice
Úvod » Nové prírastky plameniakov čilskych  v Národnej zoo Bojnice

Kolekcia vtákov v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach sa posledný augustový deň a 24.9.2019 rozrástla o dve mláďatá plameniaka čilského (Phoenicopterus chilensis). Návštevníci zoo tak majú jedinečnú príležitosť vidieť malého plameniaka.

Vývojovo patria plameniaky medzi najstaršie vtáky, na Zemi žijú už 50 miliónov rokov. Vyznačujú sa dlhými tenkými nohami a krkom a typickým tvarom zobáka. U všetkých šiestich známych druhov prevažuje ružové sfarbenie peria.

Domovom plameniakov sú tropické a subtropické oblasti v Strednej a Južnej Amerike, Európe, Afrike a v Ázii. Plameniak čilský sa vyskytuje v Južnej Amerike od stredného Peru a Uruguaja cez celé Čile až po Ohňovú zem. Vyznačuje sa nápadne ružovým sfarbením peria, na hrudi výrazne tmavším, na krídlach a chvoste tmavočerveným. Nohy má sivožlté s nápadnými ružovými kĺbmi a chodidlami, zobák kontrastne dvojfarebný.

Plameniaky žijú vo veľkých spoločenských kolóniách a obývajú morské pobrežné lagúny, ústia riek, močaristé oblasti a slané jazerá až do nadmorskej výšky 4500 metrov. Potrava plameniaka pozostáva najmä z rôznych vodných bezstavovcov. Hniezdo si stavia v plytkej vode alebo na brehu, je postavené z bahna do výšky asi pol metra a v strede má malú priehlbinku.Samica znáša jediné vajce, ktoré sa liahne za 27 až 31 dní. Rodičia sa o mláďa spoločne starajú asi tri mesiace. Mláďa je pohlavne dospelé po štyroch až piatich rokoch. Plameniak čilský je jedným z najpočetnejších druhov plameniakov a v prírode nie je ohrozený. V ľudskej opatere sa môže dožiť aj 40 rokov.

V európskych zoologických záhradách sa chová asi 3000 týchto vtákov. Národná zoo Bojnice chová plameniaky čilské od roku 1966.