Novinka v starom pavilóne slonov
Úvod » Novinka v starom pavilóne slonov
Milí návštevníci a priatelia našej zoo 🐘🐘
V týchto dňoch si môžete všimnúť na starom pavilóne slonov novinku. Do vonkajšieho výbehu sme umiestnili kovovú konštrukciu – transportný box. Ako pri návšteve našej zoo môžete vidieť, nový pavilón slonov sa dokončuje a dôležitým krokom bude presun našich sloníc. A na ten bude slúžiť tento transportný box. V týchto dňoch naši ošetrovatelia trénujú a pripravujú naše slonice k transportu. Slony majú výborné orientačné (pátracie) správanie, ktoré patrí k najzákladnejším prejavom vrodeného správania.
Charakterizuje ho preskúmavanie každého nového prostredia, do ktorého sa slon dostane, ale aj každého nového predmetu, ktorý sa objaví v ich priestore. Držte nám palce, aby sa našim sloním dámam transportný box pozdával a vybudovali si k nemu čo najskôr dôveru 🐘