Novinky v obchodovaní s ohrozenými druhmi organizmov – CITES
Úvod » Novinky v obchodovaní s ohrozenými druhmi organizmov – CITES
Dovoľujeme si Vás informovať o legislatívnych zmenách
v oblasti CITES účinných k 1. januáru 2019.
Všetky informácie sú zverejnené na adrese:

 

LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI CITES

(Pre viac info klikni sem)