Identita Národnej zoo Bojnice
Úvod » O nás » Informácie » Informácie pre médiá » Identita Národnej zoo Bojnice
IDENTITA

NÁRODNEJ

ZOO BOJNICE

Identita Národnej zoo Bojnice

od minulosti po súčasnosť

Zoologická záhrada Bojnice v roku 2015 oslávila svoje 60.výročie. Má už svoju minulosť a bohatú históriu, má už svoj „cveng“. Meno vštepené vo svojich priaznivcoch (návštevníkoch aj zamestnancoch) má nálepku ako najstaršia, najväčšia a najkrajšia zoo na Slovensku. Jej jedinečná „osobnosť“ sa formovala dlhé roky a menila postupom ubiehajúcich rokov jej existencie.

Po dôkladnom pátraní v archívoch, starých správach, dokumentoch či výstrižkov z novín, rozhovoroch so súčasnými aj dlhoročnými zamestnancami zoo a mapovaním celej histórie identity zoo môžem skonštatovať, že vizuálny štýl sa menil podľa potreby, podľa toho kto vytváral jednotlivé propagačné materiály, kam sa čo hodilo a komu sa čo páčilo. Preto neviem, či môžeme hovoriť o jednotnosti identity v zoo. Po prezeraní či už starých sprievodcov, korešpondencie, plagátov či informačných bannerov (aj tých súčasných) je zrejmé, že každá jedna vec má rozdielny vizuálny štýl s rozdielnymi logami zoo.

Dôležitosť jednotnej identity organizácie

Starovekí lovci mali svoje zbrane označené symbolmi a podiel na ulovenej koristi sa odvíjal od ich zásluh pri love. V stredoveku, keď väčšina obyvateľstva nevedela čítať ani písať, dokazovali znaky na tovare vlastníctvo i pôvod. Dnes už značka (identita organizácie) obvykle nepotvrdzuje vlastníctvo a nie je životne dôležitá pre uspokojenie základných potrieb. Napriek tomu svoj význam nestratila.

Identita organizácie je slovné spojenie, ktoré je na prvý pohľad jednoduché a každému jasné. Predsa každá firma či organizácia má svoju identitu, už len tým, že existuje. No keď si to rozoberieme „na drobné“ a aplikujeme do praxe, nie je to také jednoznačné a nie každá organizácia má svoju „osobnosť“. Identita je to, čo tvorí základ existencie každej organizácie. Jej minulosť, história, jej “osobnosť”, princípy a vízie. Jej vizuálny štýl je najviditeľnejšou formou, ako sa identita prejavuje. Vytvára pevné väzby k organizácii zo strany zákazníkov i vlastných zamestnancov, a najmä vtlačí obrazu firmy či organizácie svojskú pečať, ktorá ju bude sprevádzať počas celej existencie a z ktorej môže získať mnohé výhody.

Logo je vizuálnym stvárnením identity, reprezentuje organizáciu jedinečným spôsobom. Niektoré logá pretrvajú dlhé roky bezo zmeny, iné sa počas svojej histórie viackrát zmenia. V minulosti bolo pri tvorbe logotypu hlavným cieľom vizuálne riešenie mena firmy, dnes sa snažia zachytiť v ňom vnútornú kultúru firmy, jej hodnoty a ciele. Usilujú sa zachytiť dosiahnuté pozície, ale aj pohľad do budúcnosti.

Logo Národnej zoo Bojnice prešlo dlhú cestu svojej histórie a viackrát sa podstatne zmenilo. Boli obdobia kedy sa znova používali predošlé logá a zabúdalo sa na súčasné, striedali sa v nevypátrateľných intervaloch. Preto nedokážeme ani presne určiť časové rozmedzie konkrétneho loga, respektíve jeho mnoho tvarových či farebných variácií.

Na ukážku a prehľad uvádzame logá, ktoré sme vypátrali v archívoch:

Prvé historicky známe logo Národnej zoo Bojnice v roku 1955

Predpokladané obdobie používania je od roku 1955 po rok 1998

Najčastejšie používané logo Národnej zoo Bojnice, ktoré je uvádzané v rôznych tlačových dokumentoch.

Rôzne varianty loga Národnej zoo Bojnice v rôznych časových obdobiach od založenia zoo v roku 1955:

Toto logo Národnej zoo Bojnice (elypsa) sa používalo do nedávna ( júl 2016). Vymyslel ho a stvárnil, bývalý zamestnanec zoo, Marián Krniak. Nosí v sebe názov zoo a v ňom je vsadené slovo BOJNICE. Farebnosť bola rôzna.

Nové logo

Národnej zoo Bojnice

Po analýze aktuálnej situácie jednotnosti vizuálneho štýlu zoo bolo jasné, že o jednotnom štýle sa pravdepodobne nikto ani nepozastavil.  V ponímaní verejnosti to môže pôsobiť neprofesionálnym a zastaraným dojmom a nevytvára to dobrý image organizácie. Prvkom chýba jednota a nie sú žiadnym spôsobom kodifikované v grafickom manuáli. Podstatným nedostatkom bola však absencia dominantného výstižného prvku, ktorým mala byť značka zoo. Pri zhodnotení nedostačujúceho stavu sa naskytlo iba jediné riešenie a tým bola tvorba nového jednotného vizuálneho štýlu a nového logotypu Národnej zoo Bojnice. Na začiatku celého tohto procesu pri tvorení nového logotypu bolo zadefinovanie charakteristických znakov zoo. Vzhľadom na to, že naša zoo nie je špecializovaná a neorientuje sa len na určitý druh činnosti či zvieraťa, charakteristika organizácie prostredníctvom jednoduchej, výstižnej a pochopiteľnej grafiky sa v prvé momenty zdala nemožná. Inšpirácia sa hľadala na všetkých miestach, webových stránkach a organizáciách. V základnej fáze bolo vytvorených viacero ( 10 variant) typov loga, po poradách a konzultáciách so zamestnancami zoo sa výber zúžil na 4 základné druhy z rôznymi prvkami a typmi písma. Po finálnych úpravách, zapracovaní  názorov a hlasovaní bol výsledok jasný. Logo je na svete! Čisté, jednoduché, výstižné, ľahko zapamätateľné a funkčné. Svojim dizajnom  nadväzuje na Národnú zoo Bojnice, obsahuje charakteristickú črtu, ktorá je výstižná a verejnosť si ho bude pamätať.

Rozhodli sme sa zachovať v logu nápis ZOO BOJNICE. Tento je tvorený jednoduchy´mi a čisty´mi líniami písma. Zelená farba, ktorú sme pre logo zvolili je farbou prírody, ekológie, rastu a rovnováhy. Je pre nás vhodnou z pohľadu jej významu a tiež vystihuje spätosť zoologickej záhrady s faunou a flórou. Nápis je doplnený grafikou – siluetou slona afrického v druhom písmene „O“ slova „ZOO“.

Prečo práve slon?

Slon vo všeobecnosti symbolizuje šťastie, múdrosť, plodnosť a dlhovekosť. Slon, u nás konkrétne slon africký, predstavuje pre bojnickú zoo symbol prvenstva, keďže africké slonice Maja a Gula boli prvé zvieratá tohto druhu na Slovensku. Taktiež patria medzi najobľúbenejších obyvateľov našej zoo. Jednoducho napísané – Maja a Gula nemajú na Slovensku konkurenciu.

Na tento náš nový symbol sa môžeme pozerať rôznymi pohľadmi. Na jednej strane logo vystihuje jedinečnosť a mnohé prvenstvá bojnickej zoo. Žiaľ na druhej strane tento symbol vyzdvihuje aj náš dlhoročný tŕň v päte a to je pavilón slonov, ktorý je situovaný v srdci areálu zoo a potrebuje kompletnú rekonštrukciu. Jedným z podstatných, aj keď nie jediným problémom je malý priestor pre tieto majestátne zvieratá.

A práve preto novým logom dávame najavo, že nám to nie je ľahostajné, vyvoláva to nádej a záväzok na zlepšenie chovných zariadení, teda aj pavilónu slonov, pretože Maja a Gula si zaslúžia taktiež dôstojné podmienky na svoj dôchodok. Všetko chcelo čas a finančné prostriedky. Aktuálne už naše 2 slonice obývajú nový pavilón slonov, ktorý sme slávnostne otvorili 1.júla 2021 a konštatujeme, že sú veľmi spokojné!

Kompletný dizajn manuál a používanie nového logotypu nájdete tu: