Správne používanie slova zoo
Úvod » O nás » Informácie » Informácie pre médiá » Správne používanie slova zoo

SPRÁVNE

POUŽÍVANIE

SLOVA “ZOO”

Používanie slova „zoo“

Slovo „zoo“ ako skratka od „zoologická záhrada“ sa často uvádza v písanom texte nesprávne a to v rôznych jeho variantoch: zoo, ZOO, Zoo.Uvádzame preto jednoduché vysvetlenie s príkladmi, ako toto slovo používať správne a naopak, ktoré formy sú chybné.

Ako nie?

Najčastejšie sa stretneme so slovom ZOO (písané všetko veľkými písmenami), a to aj uprostred vety. Slovo „zoo“ nie je skratka viacerých slov, kedy sa použijú prvé písmená a píše sa všetko veľkými (napr. TANAP), ale ide o skrátenie jedného slova „zoologická“. Preto nie je žiaden dôvod používať samostatne slovo „ZOO“ veľkými písmenami.

Ako áno?

Samostatne slovo zoo píšeme vždy malými písmenami – „zoo“. (Boli sme dnes na výlete v zoo.)

Použitie v oficiálnom názve
Oficiálny názov našej organizácie je: Národná zoologická záhrada Bojnice (veľké „N“ v slove Národná a veľké „B“ v slove Bojnice, ostatné všetko malé písmená).

Skrátene sa môže používať:
– Národná zoo Bojnice (veľké „N“ a veľké „B“, ostatné všetko malé písmená)
– NÁRODNÁ ZOO BOJNICE (všetky písmená veľké)
– správne sú aj spojenia slov: „bojnická zoo“ alebo „zoo v Bojniciach“

nesprávne použitia

– Národná ZOO Bojnice, kedy sú slová Národná a Bojnice písané s veľkým začiatočným písmenom a ostatnými malými písmenami
– spojenia „bojnická ZOO “ alebo „bojnická Zoo“
– spojenie „Zoo v Bojniciach“, „Národná zoo v Bojniciach“
– taktiež je nesprávne spojenie: „Zoologická záhrada v Bojniciach“, keďže nejde o oficiálny názov, v tomto prípade sa uvedie „zoologická záhrada v Bojniciach“

Skloňovanie slova zoo
Slovo zoo je nesklonné, a preto nie je povolené používať jeho iné tvary, ako napríklad „do zoa“, „k zou“, „k zoám“ a pod.