Oceľové prestrešenie schodov výbehu medveďov
Úvod » Oceľové prestrešenie schodov výbehu medveďov

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 89 151,38 Eur
Dotácia: 84 486,73 Eur

Zameranie projektu: Kvalitatívne zlepšenie chovných podmienok jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) zverených do opatery realizáciou výstavby oceľového prestrešenia schodov, pod ktorými sú umiestené ubikácie chovaných zvierat. Priame skvalitnenie chovných priestorov umiestnením prírodných prvkov (kmene a kamene) ako aj realizáciou vizuálnych faktorov (imitácia umelej skalnej steny a veľkoplošnej nástennej maľby).