Od čoho závisí správanie sa vlka
Úvod » Od čoho závisí správanie sa vlka

Najdôležitejšie prejavy správania získavajú vlky na základe dedičnosti od svojich rodičov. Aj keď väčšina typov správania vlkov je vrodená, mnohé prejavy sa vlci musia naučiť získavaním skúseností a zdokonaľovaním svojej činnosti, alebo napodobňovaním dospelých príslušníkov svojho rodu. Vlčica a neskôr obaja rodičia mláďatá postupne učia rôznym sociálnym prejavom, ktoré im uľahčia začleniť sa do svorky. Lovu sa mladý vlk taktiež učí od rodičov a príslušníkov svorky. Od augusta sa spolu so svorkou zúčastňujú mláďatá na love, pričom pre prvé spoločné poľovačky je vyhľadávaný ľahší terén bez výraznejších prekážok v teréne.   Mimoriadne dôležitým typom správania vlkov je učenie v ranom veku života mláďat  – obligatórne učenie. Je to prirodzená prechodná forma medzi vrodenými a naučenými formami správania. Obligatórne učenie prebieha vždy v ranom veku, keď vĺčatá zvlášť citlivo vnímajú určitú konkrétnu situáciu, alebo rodiča, jeho vzhľad, hlasové prejavy a hmatovú komunikáciu a navždy si ju zapamätajú. Každý živočíšny druh má vrodenú dispozíciu, aby si zapamätal takýto zážitok na celý život. Ďalší typ naučeného správania je fakultatívne učenie. Tento typ na rozdiel od obligatórneho učenia (ktoré prebieha vždy v rannom veku), prebieha po celý život vlka a nie je obmedzené len na určité vekové obdobie. Môže vyplynúť z hravého správania, z prirodzenej činnosti, alebo zo zvedavosti a snahy zvládnuť určité špecifické aktivity.

Vedeli ste, že 8.5.2019 sme sa v našej zoo dočkali krásneho prírastku troch vlčích mláďat ? Narodili sa nášmu vlčiemu páru, samcovi Wolfiemu a samici Daysi. Tá sa narodila v roku 2017 a do našej zoo prišla v máji 2018 z Rehabilitačnej stanice Zázrivá (takže pochádza z voľnej prírody) Samec Wolfie je narodený tiež v roku 2017 a do našej zoo z Tierpark Bern (Švajčiarsko) tiež prišiel v máji 2018.

Jaroslav Slašťan