Operení kamaráti
Úvod » Operení kamaráti

V mesiaci marec prejavili o zooškolu záujem deti a pedagógovia  z materských škôl  z okolia. Dnes sme privítali škôlkarov z Bojníc. Vydali  sme sa do zoo, zoznámiť sa s operenými kamarátmi. Počas prehliadky, plnili deti rôzne úlohy a aktivity. Pomocou pracovných listov sme im predstavili vodné vtáky, sovy a dravce. Vyskúšali sme ich vedomosti pomocou hádaniek a hlavolamov. Predstavili sme im aj obyvateľov voliér, ktoré obývajú zrehabilitované vtáky pri vstupe do zoo. Po úspešnom vyplnení pracovných listov sme si prešli spodnú časť záhrady, kde sa deti dozvedeli zaujímavosti o šelmách a primátoch. Na malých návštevníkov sa prišiel pozrieť aj gibon. Pozrite sa ako sa im páčilo v zoo.