Pod morskou hladinou
Úvod » Pod morskou hladinou

Posledné dva marcové zookrúžky sme sa venovali téme o morských živočíchoch. Deti kreslili ich predstavu morského sveta. Niektoré si pomohli obrázkami zvierat a morských koralov, ktoré povystrihovali z papiera a nalepili na výkres. Farebne ho dotvorili podľa ich fantázie. Zručnejšie deti si motívy kreslili z hlavy. Pre inšpiráciu mohli počas tvorenia sledovať dokument o pestrofarebnom morskom svete. Toto sú ich práce.