Pomáhame už 65 rokov
Úvod » Pomáhame už 65 rokov
Priatelia, do voľnej prírody sme v ostatnom čase vypustili niekoľko dravcov a spevavcov, ktoré sa do našej rehabilitačnej stanice dostali zranené. Každý jeden zranený živý tvor, ktorý v našom zariadení skončí má svoj osobný príbeh. Niektoré tu končia po zrážke s dopravným prostriedkom, za zraneniami iných stoja napadnutia predátormi, ľudské prekážky a častokrát aj ľudská hlúposť.
Ďakujeme 🙏 všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa podieľali na ich záchrane.