Ponuka nových výučbových programov pod názvom Zelené balíčky
13. mája 2024
Úvod » Ponuka nových výučbových programov pod názvom Zelené balíčky

Zelené balíčky
Vďaka podpore z envirofondu sme pripravili pre žiakov druhého stupňa a študentov stredných škôl Zelené balíčky. Programy sa realizujú s lektorom v prednáškovej sále  alebo bez lektora formou pracovných zošitov v areáli zoo. Program je vhodný pre max. 30 člennú triedu v dĺžke trvania do 120 minút. Výučba prebieha v prednáškovej sále formou interaktívnej prednášky, kde sa žiaci a študenti zoznámia s témou a hlavnými definíciami. Praktická časť výučby pri osobitných programoch je venovaná hre spoločenskej hry, výrobe slonieho papiera či návšteve jednotlivých úsekov v zoo a náučného chodníka k mokradiam.
Témy spracované v zelených balíčkoch sú štyri:
1. Zmena klímy (Mokrade)
2. Obehové hospodárstvo – Sloní papier
3. Ovzdušie a mobilita – Nezmazateľná stopa
4. Biodiverzita a príroda – Človeče nestrieľaj ma!

Zmena klímy a mokrade
V tejto téme sa zoznámite s pojmom klíma, zmena klímy, stabilizácia klímy – opatrenia, aby sa klíma nemenila. Zistíte ako súvisia mokrade s klímou. Povieme si o typoch, význame, funkcií mokradí, o faune a flóre, ale aj o inváznych druhoch. Ako ich chrániť a predstavíme vám slovenské ramsarské lokality. V praktickej časti vás vezmeme pozorovať život na rybníkoch v zoo a povieme si o obyvateľoch našich mokradí.

Obehové hospodárstvo
V tejto téme vám vysvetlíme pojem obehové hospodárstvo, aký je rozdiel medzi tradičným a ekonomickým modelom hospodárstva, hierarchiu odpadového hospodárstva. Vysvetlime si pojem odpad, inšpirujeme sa navzájom ako vieme odpad využiť. Teoretické časti prezentácie sú doplnené praktickými úlohami pre žiakov, na ktorých si otestujú či pochopili danú tému. V praktickej časti sa budeme venovať fungovaniu obehového hospodárstva v Nzoo a spoločne si vyrobíme sloní papier.

Ovzdušie a mobilita
V tejto téme vám predstavíme problematiku znečisťovania ovzdušia, vysvetlíme základné pojmy ako ovzdušie, znečistenie ovzdušia, uhlíková stopa, skleníkové plyny, mobilita, klimatické zmeny. Na úlohách si overíte získané vedomosti. Žiaci sa zamyslia nad základnými aspektami ich života, ktoré výrazne ovplyvňujú ich uhlíkovú stopu. Nakreslia si vlastnú uhlíkovú stopu a zamyslia sa nad oblasťami, kde by ju vedeli znížiť. V praktickej časti vám rozpovieme príbeh bojnických sloníc. Súčasťou príbehu je modelová situácia (príbeh), kedy žiaci svojimi rozhodnutiami dokážu ovplyvniť výsledok príbehu.

Biodiverzita a príroda
Predstavíme vám pojem biodiverzity, jej ochranu a dôležitosť. Čo ohrozuje a prispieva k likvidácií biodiverzity. Aký význam majú zoologické záhrady pri ochrane biodiverzity. Na záver prednášky si otestujete nadobudnuté poznatky pri spoločenskej hre pod názvom Človeče nestrieľaj ma.