Posvieťme si na Drakulove deti
Úvod » Posvieťme si na Drakulove deti

Ako bolo? Posledný augustový víkend sa niesol v duchu netopierov. Národná zoologická záhrada si pripravila dve podujatia o lietajúcich cicavcoch – netopieroch.  Návštevníci ktorí prišli na stretnutie s chiropterológom Peťom Bačkorom sa dozvedeli zaujímavosti o netopieroch. Sú jediné cicavce, ktoré vedia lietať. Krídla tvorí tenká kožovitá blana – patágium, ktorá je napätá medzi predĺženými prstami predných končatín a vzadu sa upína na nohy a chvost. Okrem studených polárnych oblastí sú rozšírené po celom svete, najhojnejšie sú v trópoch. Netopiere majú rýchlu látkovú výmenu, preto musia denne zožrať veľké množstvá hmyzu. Netopier využíva na orientáciu zvukové signály ktoré nazývame sonar. Echolokácia je založená na vysielaní vysokofrekvenčných zvukov v pravidelných intervaloch, pričom počúvajú ich ozvenu odrážajúcu sa od okolitých predmetov. Takto dokážu určiť polohu aj vzdialenosť.
Všetkých 28 druhou netopierov, ktorých výskyt bol zaznamenaný na Slovensku patrí medzi zákonom chránené živočíchy.