Posvieťme si na medvede
Úvod » Posvieťme si na medvede

 

Národná zoo Bojnice vám prináša nový formát verejnej diskusie, ktorá sa bude zaoberať aktuálnymi ekologickými témami, ktoré diskutuje moderátor s pozvaným hosťom.

Prinášame Vám aktuálne environmentálne témy.

Vzdelávame i motivujeme!

Prvá naša ZOOLAMPA si posvieti na MEDVEDE. Premietanie nového dokumentárneho filmu Medveď hnedý vo Veľkej Fatre
a následná diskusia so zoológom  JURAJOM ŽIAKOM.

Film má edukačný charakter a jeho hlavnou úlohou je búrať mýty a predsudky ľudí voči medveďom

17.10.2019 o 17.00 hod.  v prednáškovej sále Centra environmenálnej výchovy Národnej zoo Bojnice!

Podujatia sa zúčastnilo 38 návštevníkov.