Primáty v zoo
30. marca 2023
Úvod » Primáty v zoo

Témou posledného marcového zookrúžku boli primáty, ktoré obývajú pavilón opíc. Po úvodnom zoznámení sa s obyvateľmi pavilónu čakala na detí aktivita.

Ich úlohou bolo odpovedať na pätnásť zvedavých otázok. Informácie získavali z menoviek a pozorovaním opíc v ich výbehoch.

Po splnení úloh sme sa prešli po zoo. Detí zaujali hrajúce sa medvede vo vode.