Pripomenuli sme si Svetový deň mokradí
Úvod » Pripomenuli sme si Svetový deň mokradí

2. február každoročne patrí Svetovému dňu mokradí. Zoologická záhrada Bojnice si tento rok pripravila pri tejto príležitosti prednášky o mokradiach pre I. a II. stupeň základných škôl.
Na prednáške sa účastníci dozvedeli základné informácie o mokradiach, o ich význame a funkcii a o spôsoboch ako ich chrániť. Bližšie sa zoznámili aj s flórou a faunou mokradí, pričom niektoré druhy zvierat si mohli bližšie pozrieť aj na pripravených dermoplastických preparátoch. Počas prezentácie sa deti mohli aj aktívne zapájať – podľa zvukov určovali druhy vtákov žijúcich v blízkosti mokradí.

Súčasťou prednášky bolo aj stretnutie s kontaktným pytónom kráľovským. Deti mohli prekonať svoj strach z hadov a zbaviť sa predsudkov. Tiež si mohli na vlastnej koži overiť, že hady naozaj nie sú slizké, hoci sa to o nich hovorí.

Celkovo sa prednášok zúčastnili 4 skupiny zo škôl a 2 skupiny tvorili členovia Zookrúžkov, ktoré organizuje naša zoo. Dohromady si prednášku vypočulo 113 účastníkov.