Pripomíname si Deň ohrozených druhov zvierat
Úvod » Pripomíname si Deň ohrozených druhov zvierat

 

 

Deň ohrozených druhov zvierat by mal byť dôležitou udalosťou v kalendári každého z nás. Prečo tento vznikol, z akého dôvodu si ho pripomíname a čo je jeho poslaním, Vám v skratke prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Budúcnosť fauny a flóry nám nie je ľahostajná

Národná zoologická záhrada Bojnice sa dlhodobo venuje práve záchrane ohrozených, zranených, či hendikepovaných živočíchov. Z nich sú vo voľnej prírode najviac ohrozené stavovce. Jedným zo spôsobov ich ochrany, zahrnutom v národnej stratégii ochrany biodiverzity Slovenskej republiky, je realizácia programov záchrany. Chovom v umelých podmienkach, ktoré sú vytvárané v čo najvernejších kópiách reálnej biodiverzity pre ten ktorý druh živočícha, sa snažíme zachraňovať ohrozené druhy živočíchov. Od nepamäti pripravujeme zvieratá na posilňovanie klesajúcich populácii v jednotlivých miestnych lokalitách slovenskej fauny.

Sme súčasťou boja proti ilegálnym obchodom

Sme súčasťou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý nesie pomenovanie CITES (Convetion on International Trade in Engangered Species of Wild Fauna and Flora). Dohovor bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone a na Slovensku je uplatňovaný od roku 1992. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením, ktoré môže byť spôsobené ilegálnym lovom zvierat za obchodnými účelmi.

Edukácia v tejto oblasti je nesmierne dôležitá

V tejto oblasti sa snažíme edukačnou formou vplývať na širokú verejnosť a vštepiť jej čo najviac informácii, pretože aj samotný nič netušiaci človek, aj keď neúmyselne, častokrát ilegálnu činnosť podporuje. Či už zakúpením výrobkov z usmrtených zvierat, alebo iných produktov, ktoré nazývame „zakázané suveníry.“ Z tohto dôvodu apelujeme na ľudí, aby boli najmä pri návštevách rôznych svetových destinácii uvedomelí a aby nepodporovali obchod s týmito výrobkami. Okrem toho je ale mnoho ďalších negatívnych vplyvov, ktoré nelichotivo vplývajú na záchranu ohrozených druhov zvierat. A to je možné eliminovať jedine tým, že nám táto problematika nebude ľahostajná a že sa ňou začne zaoberať stále viac ľudí.