Prístrešok – dobudovanie náučného chodníka
Úvod » Prístrešok – dobudovanie náučného chodníka

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Realizácia projektu: rok 2014
Celkové výdavky projektu: 33 088,00 Eur
Dotácia: 25 204,16 Eur

Zmeranie projektu: Podpora informovanosti a environmentálneho povedomia o potrebe ochrany prírody a prioritne fauny realizáciou edukačnej plochy s umiestenými informačnými a edukačných prvkami zameranými na stimuláciu viaczmyslového vnímania (zrakové a hmatové podnety).