Produkcia objemového krmiva za bránami Národnej zoo Bojnice a problémy spojené so suchom
Úvod » Produkcia objemového krmiva za bránami Národnej zoo Bojnice a problémy spojené so suchom

Národná zoo Bojnice sa prioritne venuje chovu exotických zvierat. S tým sú úzko späté činnosti, bez ktorých by sa tieto zvieratá nezaobišli. Veľmi dôležitým odborom za bránami bojnickej zoo je Odbor záhradníctva a výživy. Ten zabezpečuje krmivo pre všetky zvieratá a každé ráno sa tu pripravujú presne stanovené kŕmne dávky pre jednotlivé druhy. Veľmi dôležitou aktivitou zamestnancov tohto úseku je zásobovanie objemovým krmivom a vlastná produkcia sena. Vďaka externým finančným zdrojom sa do bojnickej zoologickej záhrady podarilo zakúpiť techniku, bez ktorej by nebolo možné túto prácu vykonávať.

Objemové krmivo tvorí základ kŕmnej dávky pre kopytníkov. Obľúbená je medzi nimi tráva lúčna, ale i lucerna siata. Kŕmia sa tiež senom, ktoré sa za bránami zoo suší na dvanásť až pätnásť percent, aby nechytalo pleseň. Seno by nemalo mať väčší obsah vlhkosti ako 18 až 20%. Pri vyššej vlhkosti hrozí okrem plesne i samovznietenie. Z tohto dôvodu sa vedú skladové denníky a meria sa teplota či vlhkosť. „Vlastná produkcia nám zabezpečuje kvalitné seno a predstavuje významnú zložku kŕmnej dávky, najmä pre prežúvavce, kopytníky a králiky,“ vysvetlil Andrej Duchoň z Odboru výživy a záhradníctva.

V súčasnosti je situácia v bojnickej zoo v súvislosti s produkciou objemového krmiva viac ako nelichotivá. Nedostatok zrážok a dlhodobo pretrvávajúce sucho spôsobili vyschýnanie trávnatých porastov, ktoré sa musia následne dokupovať. Tráva a lucerna obsahujú výživné látky, ktoré zvieratá potrebujú. Toto čerstvé objemové krmivo získavajú záhradníci v bojnickej zoo z lúk, nachádzajúcich sa na plochách, ležiacich mimo návštevníckej trasy, ale aj z lúk v okolí zoo. „Najskôr sme sa horúčavám potešili, najmä pri výrobe vlastnej produkcie sena, keďže posekanú trávu musíme sušiť. Pretrvávajúce teploty ale spôsobili, že s kosením čerstvej zelenej hmoty, respektíve šťavnatého krmu sme museli prestať už v polovici júla, kdežto vlani prebiehala kosba až do polovice septembra,“ skonštatoval Duchoň.

V Národnej zoo Bojnice sa tak zvieratá dokrmujú senom, čo je i finančne náročné. Navyše zvieratá sú ochudobnené o čerstvý zelený krm, v ktorom nájdu podstatne viac osvieženia. Veríme, že ďalšia sezóna neprinesie podobné problémy a že sa za bránami Národnej zoo Bojnice budeme môcť opäť naplno venovať vlastnej produkcii objemového krmiva.

Publikované: