Kariama červenozobá

Kariama červenozobá

Kariama červenozobá svojim správaním síce pripomína skôr dravca, ale patrí do príbuzenstva žeriavov. Spolu s menšou príbuznou kariamou čiernozobou (Chunga burmeisteri) vytvára samostatnú čeľaď kariamovité (Cariamidae). Obýva trávnaté stepi, pampy a opadavé lesy vo východnej časti Južnej Ameriky. Vyznačuje sa štíhlym sivohnedo sfarbeným telom a dlhými červenými nohami, ktoré jej umožňujú rýchlo sa pohybovať po zemi. Veľmi nápadný je aj jej červený zobák, modrá škvrna okolo očí a nápadný chochlík z peria na hlave. Dĺžka tela dospelého vtáka je 75 – 90 cm a hmotnosť max. 2 kg. Väčšinou žije jednotlivo alebo v malých skupinách. Loví drobné hlodavce, plazy, bezstavovce a hmyz, niekedy sa živí aj plodmi a semenami. Väčšiu časť dňa trávi na zemi, lieta málokedy. Najmä v dopoludňajších hodinách sa ozýva hlasným a prenikavým krikom. Hniezdo si stavia na konároch nízkych stromov a kríkov vo výške 1-5 m nad zemou. Samica znáša 2-3 vajcia, z ktorých sa liahnu mláďatá za 24-30 dní. Mláďatá opúšťajú hniezdo už po dvoch týždňoch.

Kariama červenozobá nie je v prírode bezprostredne ohrozená. K jej prirodzeným nepriateľom patria hlavne dravé vtáky, líšky, oceloty a jaguáre. Rodový názov kariama pochádza z domorodého názvu juhoamerických Indiánov. V európskych zoologických záhradách ju chovajú menej často, pričom v januári 2007 bolo chovaných okolo 90 jedincov. S chovom tohto nezvyčajného druhu začala naša zoo v roku 1992. V roku 2001 sa našim pracovníkom podarilo umelo odchovať dve mláďatá.
Iné meno: kariama seriema

Dvoch samcov chováme dočasne v zázemí.