Mačka červenoškvrnná

Mačka červenoškvrnná

Mačka červenoškvrnná je najmenšia mačkovitá šelma na svete. Zdá sa ale, že jej prvenstvu konkuruje africká mačka čiernonohá (Felis nigripes), aj keď podľa viacerých zdrojov je táto zrejme o čosi väčšia. Vskutku ale ide o dva suverénne najmenšie druhy mačiek. Mačka červenoškvrnná váži v priemere od 0,9 (samica) do 1,5 kg (samec). Má prevažne hnedosivé základné sfarbenie s charakteristickou kresbou drobných hrdzavých až červenohnedých škvŕn. Pochádza z tropických lesov Indie a ostrova Srí Lanka (staršie nazývaného Cejlón). Ostrovná forma je klasifikovaná za samostatný poddruh a keďže na Srí Lanke žijú tri rôzne druhy malých mačiek, občasne používané meno mačka cejlónska nie je priveľmi vhodné.

Patrí medzi vzácne druhy, ohrozované postupnou stratou prirodzených biotopov a prenasledovaním zo strany domorodého obyvateľstva. Nielen drobné telesné rozmery, ale aj skrytý nočný spôsob života a plachosť sú dôvodom toho, že o živote tejto mačky v prírode toho dodnes veľa nepoznáme. Na Srí Lanke celé roky unikala pozornosti, vyfotografovať sa ju tam podarilo len zopár trpezlivým šťastlivcom v národnom parku Yala. V odborných kruhoch si preto vyslúžila prezývku „Invisible cat“ (neviditeľná mačka). Je veľmi obratná v lezení po stromoch, hoci pravdepodobne viac loví korisť na zemi. Živí sa rôznymi drobnými vtákmi a cicavcami. Z pozorovaní v chovoch zoologických záhrad je známe, že táto v prírode nočná mačka je v starostlivosti človeka extrémne aktívna, a to bežne aj v denných hodinách. Chov vo svetových zoo je stále raritná záležitosť. Mnohé zoo od jej chovu odradí malá veľkosť a tým pádom aj menšia atraktívnosť pre návštevníkov. Mimo Európy ju chovajú jedine v Zoo Colombo na Srí Lanke, v minulosti bola chovaná ešte v americkej Zoo Cincinnati. Do Európy ju po prvýkrát priviezli v roku 1881 do londýnskej zoo. Mačky červenoškvrnné cejlónske začala chovať ako prvá v roku 1975 nemecká ZOO Frankfurt, v ktorej o rok neskôr dosiahli svetový prvoodchov. Frankfurtská zoo je v súčasnosti najväčším chovateľom a vedie európsku plemennú knihu (ESB) pre tento druh. V roku 2014 žilo celkom 44 jedincov (20 samcov + 24 samíc) v 8 európskych zoo. Mačky červenoškvrnné sú v našej zoo novinkou roku 2015.