Plameniak čilský

Plameniak čilský

Plameniaky patria medzi vývojovo najstaršie vtáky, na Zemi prežívajú už 50 miliónov rokov. Tieto pôvabné a nezameniteľné vtáky sa vyznačujú dlhými tenkými nohami a krkom, a tiež typickým tvarom zobáka. U všetkých šiestich známych druhov prevažuje ružové sfarbené peria. Domovom plameniakov sú tropické a subtropické oblasti v Strednej a Južnej Amerike, Európe, Afrike a v Ázii. Plameniak čilský sa vyskytuje v Južnej Amerike od stredného Peru a Uruguaja cez celé Čile až po Ohňovú zem. Vyznačuje sa nápadne ružovým sfarbením peria, na hrudi výrazne tmavším, na krídlach a chvoste tmavočerveným. Nohy má sivožlté s nápadnými ružovými kĺbami a chodidlami, zobák kontrastne dvojfarebný.

Žije vo veľkých spoločenských kolóniách a obýva morské pobrežné lagúny, ústia riek, močaristé oblasti a slané jazerá až do nadmorskej výšky 4500 m. Jeho potrava pozostáva najmä z rôznych vodných bezstavovcov. Hniezdo si stavia v plytkej vode alebo na brehu. Je postavené z bahna do výšky asi pol metra a v strede má malú priehlbinku. Samica znáša jediné vajce, ktoré sa liahne za 27-31 dní. Rodičia sa o mláďa spoločne starajú asi tri mesiace. Mláďa je pohlavne dospelé po 4-5 rokoch. Plameniak čilský je jedným z najpočetnejších druhov plameniakov a v prírode nie je ohrozený. V zoo sa môže dožiť aj 40 rokov. V európskych zoologických záhradách sa oficiálne podľa ISIS (január 2011) chová asi 2900 týchto vtákov. S chovom tohto druhu začala naša zoo v roku 1966, dosiaľ (2014) sme tu odchovali 5 mláďat.