Prvá májová nedeľa sa niesla v duchu osláv!
Úvod » Prvá májová nedeľa sa niesla v duchu osláv!
V prvú májovú nedeľu sme si pripomenuli hneď dva významné sviatky. Okrem Sviatku práce sme oslávili i Deň zoologických záhrad!
V prvý deň oficiálne otvorenej letnej turistickej sezóny sme hodnotili činnosť našej zoo. V rámci edukácie detí a mládeže, sme si pre “mladých zoológov” pripravili edukačné informácie o modernom fungovaní zoo, priblížili sme im našu činnosť v rámci záchrannej a rehabilitačnej stanice a upriamili sme pozornosť na ochranu ohrozených druhov zvierat. Neopomenuli sme ani ochranu životného prostredia a správne triedenie odpadu.
Deň zoologických záhrad bol venovaný všetkým zamestnancom zoo, ktorý sa na vyššie spomínaných aktivitách podieľajú!
Ďakujeme!!!