Pýšime sa ďalšími prírastkami od hendikepovaných bocianov bielych
Úvod » Pýšime sa ďalšími prírastkami od hendikepovaných bocianov bielych

Bocian biely sa vyskytuje v celej Európe, strednej Ázii a severozápadnej Afrike. Na Slovensku bolo dokázané hniezdenie v 74,40 % mapovacích kvadrátov. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov, bocian biely patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci. Nie je to rovnomerný trend v celej jeho oblasti rozšírenia, miestami je klesajúci alebo stabilný.

K zachovaniu týchto lichotivých údajov sa snažíme prispievať i my, v Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Po šiestich rokoch sa v nej vyliahli dve krásne mláďatá bociana bieleho. Mláďatá sa vyliahli rodičom, ktorí v zoo žijú ako trvalé hendikepy. To znamená, že sa do nej dostali z voľnej prírody a s ťažkými zraneniami. Napriek tomu, že sa ich životy podarilo zachrániť, naspäť sa už prinavrátiť nemohli. Aj keď oba jedince musia svoj zvyšok života stráviť v zajatí, ich záchrana mala pozitívny dopad na posilnenie populácie bociana bieleho vo voľnej prírode. Hendikepovaný pár totiž dokázal vyprodukovať a následne vychovať zdravé potomstvo, v podobe vyššie spomínaných prírastkov.

Po dosiahnutí potrebného veku, bociany našu zoo opustia a posilnia tak populáciu svojho druhu vo voľnej prírode.

V uplynulom týždni boli obe mláďatá v spolupráci s Vladimírom Slobodníkom označené ornitologickými krúžkami. Pod článkom sa môžete pozrieť na fotografie z krúžkovania.