Rozlúčka s Ervínom
21. júna 2023
Úvod » Rozlúčka s Ervínom

Ervín k nám do rehabilitačnej stanice prišiel ako jednoročné mláďa v roku 2002. Patril medzi obľúbencov návštevníkov a bol jednou z ikon našej zoo. Jeho veľkosť a tmavá farba umožňovala očami návštevníkov jeho jasnú identifikáciu, bol totiž neprehliadnuteľný.

Medveď hnedý – Ervín. Zdroj: Nzoo Bojnice

Táto správa sa nám nepíše ľahko. V stredu 21. júna, po veľmi ťažkom a zložitom uvážení, sme sa rozhodli uspať nášho dlhoročného obyvateľa – medveďa hnedého Ervína. Patril medzi ikony našej zoo a mnoho návštevníkov ho obľubovalo. Postupom času sa však vo výbehu objavoval čoraz menej. Mohli za to zdravotné komplikácie, ktoré súviseli s jeho vyšším vekom, ale najmä zhoršujúca sa artróza bedrového kĺbu.

Medveď hnedý Ervín. Zdroj: Nzoo Bojnice

Vyšetrenia a odborné konzultácie ukázali, že operácia nie je možná a podávanie liekov v tomto štádiu už nepomáhalo. Ervín mal dlhodobo bolesti, hoci bol pod neustálym dohľadom a kontrolou nášho veterinára. S ťažkým srdcom, sme sa preto rozhodli pristúpiť k radikálnemu riešeniu – uspatiu. Vieme, že mnoho ľudí táto správa zarmúti. Rozhodnutie sa nám nerobilo ľahko.

Špeciálna vďaka patrí najmä ošetrovateľom i veterinárovi, ktorí sa o Ervína po celý čas starali.