Začiatok Zookrúžku 2 na školský rok 2016/2017
Úvod » Začiatok Zookrúžku 2 na školský rok 2016/2017

Prvé stretnutie členov sa uskutoční začiatkom októbra 2016. Členov bude informovať Mgr. Alena Štrocelová v ZŠ Energetikov.

zookruzok-2-rozpis