Rozpis stretnutí zookrúžku Mladý zoológ na školský rok 2019/2020
Úvod » Rozpis stretnutí zookrúžku Mladý zoológ na školský rok 2019/2020
1.     Stretnutie október 19.10. 2019
2.    Stretnutie november 09.11.2019
3.    Stretnutie november 30.11.2019
4.    Stretnutie december 14.12.2019
5.    Stretnutie január 18.1.2020

II. polrok

1.    Stretnutie február 15.2.2020 – ZRUŠENÝ
2.    Stretnutie marec 14.3.2020 – ZRUŠENÝ
3.    Stretnutie apríl 5.4.2020 – ZRUŠENÝ
4.    Stretnutie máj 23.5.2020 (spojený 6 hodinový za 15.2.2020)
5.    Stretnutie jún 13.6.2020 (spojený 6 hodinový za 14.3.2020)