Rys Karlo – začiatok novej etapy rehabilitácie rysov
Úvod » Rys Karlo – začiatok novej etapy rehabilitácie rysov

                                                                                                                                                                                                                              

                 

V posledný októbrový týždeň mali zamestnanci rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady Bojnice plné ruky práce. Bolo privezené mláďa rysa ostrovida menom Karlo. Rys bol nájdený v nelichotivom zdravotnom stave v chorvátskych horách. Následne ho transportovali do zoologickej záhrady v Záhrebe, ktorá je oficiálnym záchranným centrom pre prísne chránené živočíchy v Chorvátsku. Tam mu bola poskytnutá neodkladná prvá pomoc.

                                                                                     

Transfer rysa na trase Zahreb – Bojnice sa zrealizoval na základe žiadosti chorvátskeho Ministerstva hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja a riaditeľstva pre ochranu prírody. Nakoľko Národná zoologická záhrada Bojnice má s rehabilitáciou rysích mláďat bohaté skúsenosti, vyhliadky tohto rysa sú v našej organizácii podstatne nádejnejšie, ako v Chorvátsku. Prejavenie dôvery od iného štátu v súvislosti s rehabilitáciou rysov je pre nás zadosťučinením a cťou. Je to odmena za náš výnimočný prístup k ochrane a záchrane tohto druhu. „Pre nás to ale nie je žiadne prekvapenie, pretože si uvedomujeme na akej vysokej úrovni je naša práca v zahraničí cenená. Už niekoľko rokov evidujeme podobné žiadosti aj z iných krajín. Pevne verím, že rysa Karla čoskoro zrehabilitujeme a pripravíme na návrat do voľnej prírody,“ skonštatoval hlavný zoológ Národnej zoo Bojnice, Ing. Branislav Tám. Zoológovia v Národnej zoo Bojnice veria, že sa mláďa rysa ostrovida v dobrej kondícii vráti v rámci projektu LIFE späť do voľnej prírody.

Foto: Branislav Tám

  7.11.2022