Samec antilopy vranej „Faray“ podporí posilnenie populácie svojho druhu
Úvod » Samec antilopy vranej „Faray“ podporí posilnenie populácie svojho druhu

Antilopa vraná (Hippotragus niger) patrí k najkrajším africkým antilopám. Obýva lesnaté a krovinaté savany južnej a východnej Afriky. Vytvára štyri poddruhy, ktorými sú antilopa vraná východoafrická (H. niger roosevelti), antilopa vraná zambijská (H. niger kirkii), antilopa vraná juhoafrická (H. niger niger) a najvzácnejší poddruh je antilopa vraná angolská (H. niger variani). Antilopy vrané vytvárajú v prírode čriedy 10 až 30 jedincov, kontroluje ich jeden samec. Dožívajú sa osemnásť rokov, v zajatí sa môžu to môže byť o niekoľko rokov viac.

Pozornosť pútajú pre svoju povahu

Samce antilopy vranej sú legendárne pre svoju bojovnú povahu, pri ohrození sa postavia levovi a v boji využívajú svoje nebezpečné rohy. Všade kde žije, nie je bežným druhom. Patrí k vyhľadávaným cieľom lovcov trofejí. V zoologických záhradách sa chová najčastejšie juhoafrický poddruh (H. niger niger). To platí aj v prípade Národnej zoo Bojnice.

V chove „vraniek“ sa nám darí

Naše zakladajúce chovné zvieratá sme získali v roku 2010 zo ZOO Praha a Dvůr Králové. Už dvanásť rokov sa nám teda darí úspešne toto plemeno nie len chovať, ale i rozmnožovať. Prvý odchov sa nám podaril v roku 2012 a v priebehu vyššie spomínaného obdobia sme za bránami bojnickej zoo zaznamenali dovedna štrnásť odchovov tohto vzácneho zvieraťa.

Samec „Faray“ podporí posilnenie populácie svojho druhu

Jedným z našich odchovancov je samec „Faray,“ ktorý sa narodil v roku 2020. Takmer po dvoch rokoch života za bránami bojnickej zoo musel svoje rodisko opustiť. Jeho novým domovom sa stala francúzska zoologická záhrada Planéte Sauvage. V nej chovajú niekoľko samíc antilopy vranej a „Faray“ by mal naplniť poslanie, ktorým je posilnenie populácie svojho druhu. No nie iba to bolo dôvodom jeho odchodu.

O jeho odchode rozhodol koordinátor z organizácie EAZA

V súčasnosti chováme v Bojniciach sedem antilop vraných. V ubikácii tohto impozantného zvieraťa nájdete jedného samca, štyri samice a dve mláďatá, ktoré prišli na svet len prednedávnom. Spomínaný samec „Faray“ musel teda „bojnické stádo“ opustiť aj s kapacitných dôvodov. Tretím dôvodom, ktorý rozhodol o tom, že bude transportovaný do Francúzska, bolo riziko príbuzenského kríženia. O jeho presune rozhodol koordinátor Európskej aliancie zoologických záhrad a akvárií.

Do nového domova dorazil v zdraví, v stáde si buduje rešpekt

„Faray“ absolvoval dlhú cestu za novým domovom. Hneď po jeho príchode nás kontaktovali zamestnanci Planéte Sauvage, ktorí nám oznámili, že samec k nim dorazil šťastne a bol umiestnený do svojej novej ubikácie. „Faray“ nezaprel svoju impulzívnu povahu a podobne ako v bojnickej zoo, aj v novom domove má ambíciu prevziať dominanciu nad stádom.

Veríme, že sa „Farayovi“ bude v novom domove dariť. Jeho adaptáciu budeme priebežne monitorovať.

Pod článkom Vám prinášame fotogalériu z nakladania samca „Faraya“ na prevoz do Francúzska.